ภาษาพาสนุก

การอ่านร้อยแก้ว

Posted on: กรกฎาคม 19, 2009

                                      การอ่าน    หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

                การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  หมายถึงอ่านคำที่เรียงร้อยเป็นข้อความตามภาษาพูดและใช้เสียงธรรมดาให้ถูกต้องชัดเจน  โดยการลั่นเสียง  และจังหวะเสียงให้เป็นไปตามความนิยม

                หลักเกณฑ์ทั่วไปในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

๑.      ความถูกต้อง

๑.๑ อ่านได้ถูกต้องตามอักขระวิธี

๑.๒ อ่านได้ถูกต้องตามวรรคตอน

๑.๓ อ่านได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์

๒.    ลักษณะท่าทาง

๒.๑ ลักษณะการวางท่าทาง

๒.๒ ลักษณะการจับหนังสือ

๓.    ความคล่องแคล่ว

๓.๑ อ่านไม่สะดุดหรือไม่ติดขัด

๓.๒ อ่านได้อย่างมั่นใจ  ชัดถ้อยชัดคำ

๔.    ความไพเราะ

๔.๑ ไม่อ่านเร็วหรือช้าเกินไป

๔.๒ ไม่อ่านเบาหรือดังเกินไป

๔.๓ เน้นเสียงหนักเบาได้อย่างเหมาะสม

๔.๔ ใส่อารมณ์ได้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

๔.๕ ตีสีหน้าให้เข้ากับเนื้อเรื่องที่อ่าน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: